Navneændring

Ønsker du at søge navneændring for dig selv eller dine børn, skal det ske på hjemmesiden www.borger.dk

Spørgsmål i den forbindelse kan rettes til præstekontoret
Sognepræst Eva Bernhagen
Kærmindevej 1A, Byrum
9940 Læsø
Mobil: 21 49 10 01
Email: evb@km.dk