Fredagsklubberne inviterer alle aldre d. 20. maj:

For børn, juniorer og konfirmander: det sker fra kl. 15.00 til kl. 18.30
OBS: husk at tilmelde familien til spisning.  

Er du voksen: det sker fra kl. 19.00 - 21.00

Se hele programmet v/at klikke: Program 20. maj

Tilmelding til spisning: via sms: 51221707 - Lillian Olsen - senest onsdag 18. maj

Provstesyn på Læsø 


Mindst hvert fjerde år skal der holdes provstesyn over kirke og kirkegård.  Jf. Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, LBK nr. 1156 af 01/09/2016, skal der hvert år inden d. 1. oktober foretages syn over kirke, kirkegård, præstebolig og eventuelle øvrige bygninger.
 
Formålet med synet er at få foretaget en grundig gennemgang af kirken og kirkegården. Synet omfatter derfor følgende:

Kirkebygningens ydre.
Kirkebygningens indre, herunder tårn- og loftsrum.
Kirkens inventar og tilbehør.
Behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskader og lignende forsikringsbegivenheder.
Kirkegården med tilbehør og bygninger til brug for kirke eller kirkegård.
Registrering/afregistrering af gravminder. 
 
Provsten fastsætter datoen for synet og indkalder menighedsrådet til deltagelse i synet. I synet deltager provsten, provstiudvalget, repræsentanter fra menighedsrådet og evt. ansatte samt provstiets bygningssagkyndige.

Kirkekassen afholder honorarudgiften til såvel menighedsrådets og provstiudvalgets bygningssagkyndige (jf. Diætbekendtgørelsen).

Der skal træffes bestemmelse om, hvilke ældre mangler, der endnu ikke er udført og hvilke nye arbejder, der skal udføres. Dette indskrives i en synsprotokol. Skabelon til brug for det årlige, ordinære syn findes på DAP - Håndbøger - Blanketsamling til menighedsråd.

På Læsø foregår provstesynet onsdag d. 18. maj kl. 10.00 - 14.30.

 

Konfirmation 13. og 14. maj:

Hjertelig tillykke til vore konfirmander:
Eetu Sakari Kokko.
Nanna Lehmann Worm Krogsgaard.
Selma Lykke.
Emilie Klarup Nielsen.
Katrine Tilgreen Nielsen.
Stine Pillsburg.
Mads Lykke Svendsen.

Viktor Grandt Bødker.
Zebastian Jerup.
Jenny Marie Stoklund Jossey.
Johan Jacob Stoklund Jossey.
Sofia Alexa Larsen.
Frida Ravnholt Palsgaard.
Laurits Christian Jaspers Rulle.
Chasmin Meyhoff Siems.

Gudstjeneste 22. maj 
i Vesterø Kirke kl. 10.00. v/sognepræst Eva Bernhagen. Dagens navn: 5. søndag efter påske . 

Søndagscaféen har åbent alle søndage fra kl. 13.30-16.00 i Kirkensgaard Kærmindevej 1 og byder på kaffe og en hyggelig snak - Velkommen til enhver.

Læsø Menighedsråd 

Referat fra  senste menighedsrådsmøde.

Næste møde i menighedsrådet 21. juni kl. 18.50 i Kirkensgaard - offentligt møde og alle med interesse i kirkens liv er velkomne. Dagsorden følger.

Menighedsrådets oplysninger se fanen "Praktisk Info" 
 
Læsø KirkeNyt - et klik vækKlik på foto ovenfor og læs aktuelle kirkeblad - for tidligere blade se i fanebladet kirkeblad i bjælken øverst.

Øvrige oplysinger....

En samtale med præsten er også en mulighed. Præsten har tavshedspligt og er parat til at lytte til dig og være den der kan være en "kanal" for dig, ift. de ting der må optage dig. Tag gerne kontakt eller bed om hjælp til at etablere en aftale. Præsten kan tale i telefonen, besøge deig eller hvad I sammen aftaler, der vil fungere bedst for dig.

Konfirmationer 2023 

I fanen: Praktisk INFO - øverst på siden - finder du:
KONFIRMATIONSDATO FOR 2023

Taizéandagt - ro og fordybelse 


i Byrum Kirke kl. 16.30 er 45 minutters enkel og
stemningsfuld gudstjenesteform til ro og fordybelse. Velkommen følgende. onsdage:

23. marts & 27. april v/Matthias Grün.
Klik på billedet ovenfor og nyd musikken fra Taizé i Frankrig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bøn for Ukraine

Den danske folkekirke er, som mange andre, berørt af den aktuelle situation i Ukraine. Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen har skrevet en bøn for Ukraine. Biskoppen udtrykker tillige sin dybeste medfølelse med de berørte parter. Bønnen kan bruges ved gudstjenester og personlig andagt, eller den kan ændres eller blot bruges som inspiration. Læs bønnen nedenfor. Bøn for Ukraine

Vor fader i himlen!

Du er den inderste magt i verden, og har åbenbaret dig som kærlighed.

Vi beder til dig i denne tid, hvor krig og ufred bryder ind i Europa og ind over mennesker, der står os nær.

Lad den fred, som overgår al forstand, bevare vore hjerter og tanker i Jesus Kristus.

For det er ved Jesus Kristus, som er dit hjertes spejl, at vi erfarer, at du er kærlighed.

Så når tankerne i disse dage farer vild, så lad dem da finde hvile i dig.

Lad dem finde hvile i dig, der bærer smertens kors i dit indre, som kærlighedens trodsige tegn.

Vi beder nu for de mange, der flygter fra krig og ufred i Ukraine, og beder dig om at holde din hånd om dem og bevare dem i din fred.
Det er det afgørende.
Bevar dem.

Vi beder for Ukraine.

Vi beder for de arme mennesker, der står midt i ufred. Vi beder for os alle.

Led retfærdigheden ind i hjertet på dem, der har magt og myndighed i verden.

Din fred hersker midt i våbenbrag.
Lad den brede sig til os alle.

Det beder vi om.
Vi er alle dine.
Det tror vi på.

Og hør os nu i Jesu navn:

Fadervor, du som ...

Klik på billedet ovenfor og lyt til: Hold håbet op....

Få Folkekirkens nyheder - klik

Få din bøn læst op - vi tror på bønnens kraft! 
Har du brug for at skrive en bøn til Gud - enten i tak eller klage - så lover vi den bliver læst op i kirken sammen med andre håndskrevne bønner i denne corona krisetid. . nd i hjertet på dem, der har magt og myn

Skriv din egen bøn og send den til mig på mail: evb@km.dk
Sognepræst v/Læsø Kirker Eva Bernhagen træffes på tlf. 21491001Et klik på billedet ovenfor fører dig til en række online-gudstjenester og filmoptagelser som findes på Læsø kirkers kanal  på youtube. Dér vælger du på fanen "videoer" og den du ønsker at se.

 

Det sker de kommende dage

  23 maj

  Mosesvandring m/SKT

  Minikonfirmander

  Monday 23. may kl. 08:00 - 14:00

  Østerby - Grethe deltager


  23 maj

  Minikonfirmander

  Minikonfirmander

  Monday 23. may kl. 08:00 - Wednesday 25. may kl. 15:00

  Læsø skole og Byrum kirke


  24 maj

  Babysalmesang

  Babysalmesang

  Tuesday 24. may kl. 10:00 - 12:00

  Sognehuset Kirkensgaard


  25 maj

  Børnetjenesten

  Englebixen

  Wednesday 25. may kl. 09:30 - 11:00

  Byrum kirke


  26 maj

  Kristi Himmelfart

  Gudstjeneste

  Thursday 26. may kl. 10:00 - 11:00

  Byrum Kirke