Kommende uge:

Læsøs sognepræst Eva Bernhagen har tjenesten og træffes på tlf.: 21491001 / mail: evb@km.dk
Septuagesima søndag den 5. februar: 
● Kl. 10.00 i Byrum Kirke:
Gudstjeneste v/Eva Bernhagen. Kollekt til Læsø Kirkers Menighedspleje. 
Kl. 13.30 – 16.00 Søndagscafé i Kirkensgaard.

Tirsdag den 7. februar: 
kl. 10-12.00 Babysalmesang i Byrum Kirke. 
kl. 14.30 -16.30 Sogneeftermiddag på Læsø Plejehjem. 
kl. 19.30 Salmemarathon i Byrum kirke. 

Onsdag den 8. februar:
kl. 15.30 – 17.00 (Lille sal i Kirkensgaard): Prædikenværksted for tilmeldte. 

Torsdag den 9. februar: 
kl. 9.30 – 12.30 i Kirkensgaard: Kirkekoret øver. 
kl. 19.00 i Byrum Kirke: Kvinde, Krop og Kirke.

Fredag den 10. februar:
● Fredagsklub i henholdsvis VB’s lokaler, Vesterø kl. 15.00 – 16.30 eller Østerby Missionshus kl. 15.30 – 17.00

Søndag den 12. februar: Seksagesimasøndag.
Kl. 10.00 i Byrum Kirke:
Højmesse v/Eva Bernhagen.
Kl. 13.30 – 16.00 Søndagscafé i Kirkensgaard

Tilbageblik:Få et genhør med SYNG JULEN IND 2022 m/kendte fælles-julesange. Musiklærer og musiker Line Gaaei og små og voksne musikskole-elever samt det nye Læsø-kor og organist Kasper Køhl Jensen m/Læsø Kirkekor klik på linket: Syng Julen Ind 2022

Endnu en lysglobe
Nytårsaften d. 31/12 - 2022 blev afslørelsen af endnu en smuk lysglobe begået af Elmer Haaber, der - udover at være en venlig og tjenestevillig handymand, også er næstformand i Læsø menighedsråd. Lysgloben udskiller sig særligt, ved at være fremstillet af udelukkende genbrugsmaterialer. Den unikke globe blevt taget i brug under meditativ musik ved nytårsmessen i Byrum Kirke, samme sted hvor den nye globe er hjemmehørende. En stor tak til Elmer Haaber.

Læsø KirkeNyt - et klik vækKlik på foto ovenfor og læs aktuelle kirkeblad - for tidligere blade se i fanebladet kirkeblad i bjælken øverst.

Læsø Menighedsråd 

Referat fra  seneste menighedsrådsmøde.

Næste møde i menighedsrådet 17. januar kl. 18.30 i Kirkensgaard - offentligt møde og alle med interesse i kirkens liv er velkomne. Dagsorden udsendes ugen inden og kan ses her. For øvrige oplysninger vedr. Menighedsrådets oplysninger se fanen "Praktisk Info"
 

Stigende energipriser: 

Meddelelse fra menighedsrådet v/Læsø Kirker:

Som en konsekvens af stigende energipriser vil al kirkelig aktivitet - undtaget begravelseshandlinger – fremadrettet foregå i Byrum Kirke, foreløbig frem til påsken 2023.
Læsø Menighedsråd beklager, de gener dette evt. kan medføre, indtil situationen ændres.

Øvrige oplysinger....

En samtale med præsten er altid en mulighed. Præsten har tavshedspligt og er parat til at lytte til dig og være den, der kan være en "kanal" for dig, ift. de ting der må optage dig. Tag gerne kontakt eller bed om hjælp til at etablere en aftale. Præsten kan tale i telefonen, besøge dig eller hvad I sammen aftaler, der vil fungere bedst for dig.

Konfirmationer 2023 

I fanen: Praktisk INFO - øverst på siden - finder du:
KONFIRMATIONSDATO FOR 2023

BØRNETJENESTEN klik her

Taizéandagt - ro og fordybelse 


i Byrum Kirke kl. 16.30 er 45 minutters enkel og
stemningsfuld gudstjenesteform til ro og fordybelse.

Der er pt ingen nye datoer for Taizéandagter, men mens du venter, kan du klikke på billedet ovenfor og nyde musikken fra Taizé i Frankrig.

 

 

Byrum Kirkegård:

Der har gennem den seneste tid været medieomtale omkring de planlagte ændringer, der gennemføres på Byrum Kirkegård.

Menighedsrådet kan i den forbindelse oplyse, at der findes en godkendt reguleringsplan for Byrum Kirkegårds afdeling B. Reguleringsplanen findes på Læsø kirkers hjemmeside. Reguleringsplanen har givet anledning til misforståelser blandt gravstedsindehaverne på Byrum Kirkegård.

Menighedsrådet kan oplyse, at for det gravsted, der har været nævnt i medierne, er der ingen ændringer påkrævet på nuværende tidspunkt.

Menighedsrådet erkender, at der er blevet overadministreret i processen omkring gennemførelsen af reguleringsplanen og beklager dette.

Menighedsrådet anerkender, at kirkegårdens brugere naturligt er påvirket og skal opfordre til, at hvis andre gravstedsindehavere måtte være i tvivl om hvorvidt deres gravsteder er omfattet af reguleringsplanen, retter henvendelse til menighedsrådet.

Stillingsopslag:

Gravermedhjælperstillingen kan du ansøge senest
fredag 17. februar kl. 12.00 - 2023. Læs mere, klik her.
 

Kommende sogneaktiviteter:

● Sogneeftermiddag - næste gang tirsdag 7. februar kl. 14.30 på Læsø Plejehjem: Jette Munk fortæller om sit mangeårige arbejde som operationssygeplejerske. Hidden Rose v/Barbara og Christian underholder med sang og musik. Gratis kaffebord m/lækkerier.

Salmemarathon - næste gang tirsdag 7. februar kl. 19.30 i Byrum kirke: Kom og syng med når organist Kasper fortæller og leder os gennem endnu et kapitel af Den Danske Salmebog i samarbejde m/kirkesangeren.

● Prædikenværksted - næste gang onsdag den 8. februar:kl. 15.30 – 17.00 (Lille sal i Kirkensgaard): søndagens bibeltekst på værksted. Et rum til indsigt og fordybelse om tekstens brug og aktualitet i dag - i fællesskab m/præsten og andre interesserede. Kontakt Eva Bernhagen for tilmelding: evb@km.dk

Kirkekor - næste gang torsdag den 9. februar kl. 9.30 – 12.30 i Kirkensgaard: Kirkekoret øver v/ Kasper Køhl Jensen

● Kvinde, Krop og Kirke - næste gang torsdag 9. februar kl. 19.00 i Byrum Kirke: Konceptet ledes af sognepræst Eva Bernhagen og danseinstruktør Anamet Magven, som inviterer til et kvindefællesskab i kirken. 


● Babysalmesang kl. 10-12.00 i Byrum kirke - næste gang tirsdag den 7. + 14. + 21. februar:  når man synger for og med et barn formidles følelser af nærvær, glæde og ømhed - et væsentligt grundlag for et barns udvikling, og i det hele taget essentielt at opleve for alle mennesker. Efter Babysalmesang i kirken inviteres du til snak og snack i Sognehuset Kirkensgaard. Det er gratis at deltage. Kontakt kordegn Grethe - tlf. 24976434 /mail: gnh@laesoekirker.dk for mere INFO.

Fredagsklub - næste gang fredag den 10. februar: Alle børn fra 4 år og op mødes i øens børneklub: fredagsklubben, på alle fredage undtaget skoleferier, i henholdsvis VB’s lokaler i Vesterø kl. 15.00 – 16.30 eller i Østerby Missionshus kl. 15.30 – 17.00 til bibelhistorie, sang, leg, kreativitet og hygge

Kirke i børnehøjde - næste gang torsdag 16. februar kl. 17.00-18.30 i Byrum kirke:  en børnevenlig gudstjeneste begyndende med drop-in og KREATIVITET.  Det er sang, musik og oplevelser med alle sanser. Efter kirkegang er der pasta og kødsovs som fællesspisning i Kirkensgaard. 

Spisetilmelding senest på dagen kl.12 til Grethe. SMS 24976434 📩 gnh@laesoekirker.dk.
Pris Voksne kr. 30,- Børn/konfirmander kr. 20,- Familier max. Kr. 100,- betales v/spisning. 

Søndagscafé - næste gang søndag d. 5 februar og søndag d. 12. februar Kl. 13.30 – 16.00 i Kirkensgaard: Læsø Kirkers Menighedspleje har åbent i Søndagscaféen på næsten alle søndage - året rundt fra kl. 13.30-16.00 i Kirkensgaard Kærmindevej 1 hvor der tilbydes kaffe/the og en hyggelig snak - Velkommen til enhver.

_______________________________

Bøn for Ukraine

Den danske folkekirke er, som mange andre, berørt af den aktuelle situation i Ukraine. Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen har skrevet en bøn for Ukraine. Biskoppen udtrykker tillige sin dybeste medfølelse med de berørte parter. Bønnen kan bruges ved gudstjenester og personlig andagt, eller den kan ændres eller blot bruges som inspiration. Læs bønnen nedenfor. 

Bøn for Ukraine

Vor fader i himlen!

Du er den inderste magt i verden, og har åbenbaret dig som kærlighed.

Vi beder til dig i denne tid, hvor krig og ufred bryder ind i Europa og ind over mennesker, der står os nær.

Lad den fred, som overgår al forstand, bevare vore hjerter og tanker i Jesus Kristus.

For det er ved Jesus Kristus, som er dit hjertes spejl, at vi erfarer, at du er kærlighed.

Så når tankerne i disse dage farer vild, så lad dem da finde hvile i dig.

Lad dem finde hvile i dig, der bærer smertens kors i dit indre, som kærlighedens trodsige tegn.

Vi beder nu for de mange, der flygter fra krig og ufred i Ukraine, og beder dig om at holde din hånd om dem og bevare dem i din fred.
Det er det afgørende.
Bevar dem.

Vi beder for Ukraine.

Vi beder for de arme mennesker, der står midt i ufred. Vi beder for os alle.

Led retfærdigheden ind i hjertet på dem, der har magt og myndighed i verden.

Din fred hersker midt i våbenbrag.
Lad den brede sig til os alle.

Det beder vi om.
Vi er alle dine.
Det tror vi på.

Og hør os nu i Jesu navn:

Fadervor, du som ...

Klik på billedet ovenfor og lyt til: Hold håbet op....

Få Folkekirkens nyheder - klik

Få din bøn læst op - vi tror på bønnens kraft! 
Har du brug for at skrive en bøn til Gud - enten i tak eller klage - så lover vi den bliver læst op i kirken sammen med andre håndskrevne bønner i denne corona krisetid. . nd i hjertet på dem, der har magt og myn

Skriv din egen bøn og send den til mig på mail: evb@km.dk
Sognepræst v/Læsø Kirker Eva Bernhagen træffes på tlf. 21491001Et klik på billedet ovenfor fører dig til en række online-gudstjenester og filmoptagelser som findes på Læsø kirkers kanal  på youtube. Dér vælger du på fanen "videoer" og den du ønsker at se.

 

Det sker de kommende dage

  7 feb

  Babysalmesang

  Babysalmesang

  Tirsdag 7. februar kl. 10:00 - 12:00

  Byrum kirke og sognehuset Kirkensgaard


  7 feb

  Sogneeftermiddag på plejehjemmet

  Sogneeftermiddag på plejehjemmet

  Tirsdag 7. februar kl. 14:30 - 16:30

  Kirkensgård store sal


  7 feb

  Salmemarathon

  Salmemarathon

  Tirsdag 7. februar kl. 19:30 - 21:00

  Byrum kirke


  8 feb

  Prædikenværksted

  Møde

  Onsdag 8. februar kl. 15:30 - 17:00

  Kirkensgård lille sal


  9 feb

  Kvinde, krop og kirke

  Kvinde, krop og kirke

  Torsdag 9. februar kl. 19:00 - 21:00

  Byrum kirke