Kommende gudstjenester:

Præst på Læsø Eva Bernhagen træffes på tlf.: 21491001 / mail: evb@km.dk 

Søndag den 19. marts: midfaste
Kl. 10.00 i Byrum Kirke: Gudstjeneste v/Hanne Villumsen Jørgensen.

Søndag den 26. marts: Mariæ bebudelse
● Kl. 10.00 i Byrum Kirke: Gudstjeneste v/Eva Bernhagen.

Musik:

Ønsker du at lytte til salmen LYSET klik her

Rejserapport fra Libanon

på vegne af Læsø Menighedsråd har Torbjørn besøgt Libanon for at forberede en fællestur dertil senere i år....læs rejsebeskrivelsen ved at klikke her. 

Læsø KirkeNyt - et klik vækKlik på foto ovenfor og læs aktuelle kirkeblad - for tidligere blade se i fanebladet kirkeblad i bjælken øverst.

Læsø Menighedsråd 

Referat fra  seneste menighedsrådsmøde.

Næste møde i menighedsrådet 19. marts kl. 18.30 i Kirkensgaard - offentligt møde og alle med interesse i kirkens liv er velkomne. Dagsorden udsendes ugen inden og ses her på siden. For øvrige oplysninger vedr. Menighedsrådets oplysninger se fanen "Praktisk Info"
 

Stigende energipriser: 

Meddelelse fra menighedsrådet v/Læsø Kirker:

Som en konsekvens af stigende energipriser vil al kirkelig aktivitet - undtaget begravelseshandlinger – fremadrettet foregå i Byrum Kirke, foreløbig frem til påsken 2023.
Læsø Menighedsråd beklager, de gener dette evt. kan medføre, indtil situationen ændres.

Øvrige oplysinger....

En samtale med præsten er altid en mulighed. Præsten har tavshedspligt og er parat til at lytte til dig og være den, der kan være en "kanal" for dig, ift. de ting der må optage dig. Tag gerne kontakt eller bed om hjælp til at etablere en aftale. Præsten kan tale i telefonen, besøge dig eller hvad I sammen aftaler, der vil fungere bedst for dig.

Konfirmationer 2023 

I fanen: Praktisk INFO - øverst på siden - finder du:
KONFIRMATIONSDATO FOR 2023

BØRNETJENESTEN klik her

Taizéandagt - ro og fordybelse 


i Byrum Kirke kl. 16.30 er 45 minutters enkel og
stemningsfuld gudstjenesteform til ro og fordybelse.

Der er pt ingen nye datoer for Taizéandagter, men mens du venter, kan du klikke på billedet ovenfor og nyde musikken fra Taizé i Frankrig.

 

 

Byrum Kirkegård:

Der har gennem den seneste tid været medieomtale omkring de planlagte ændringer, der gennemføres på Byrum Kirkegård.

Menighedsrådet kan i den forbindelse oplyse, at der findes en godkendt reguleringsplan for Byrum Kirkegårds afdeling B. Reguleringsplanen findes på Læsø kirkers hjemmeside. Reguleringsplanen har givet anledning til misforståelser blandt gravstedsindehaverne på Byrum Kirkegård.

Menighedsrådet kan oplyse, at for det gravsted, der har været nævnt i medierne, er der ingen ændringer påkrævet på nuværende tidspunkt.

Menighedsrådet erkender, at der er blevet overadministreret i processen omkring gennemførelsen af reguleringsplanen og beklager dette.

Menighedsrådet anerkender, at kirkegårdens brugere naturligt er påvirket og skal opfordre til, at hvis andre gravstedsindehavere måtte være i tvivl om hvorvidt deres gravsteder er omfattet af reguleringsplanen, retter henvendelse til menighedsrådet.

Kommende sogneaktiviteter:

Sogneeftermiddag - næste gang tirsdag d. 13. april kl.14.30 i fællessalen på Plejehjemmet

Læsø Synger Salmemarathon - næste gang tirsdag d. 21. marts kl. 19.30 i Kirkensgaard

● Prædikenværksted - næste gang onsdag d. 22. marts kl. 15.30 – 17.00

Kirkekor - næste gang torsdag d. 23. marts kl. 9.30 – 12.30 i Kirkensgaard

● Salmemarathon - næste gang tirsdag d. 4. april kl. 19.30 i Byrum Kirke

● Kvinde, Krop og Kirke - næste gang torsdag d. 9. marts kl. 19.00 i Byrum Kirke


● Babysalmesang kl. 10-12.00 i Byrum kirke - næste gang tirsdag d. 18. april

Fredagsklubden 24. marts i henholdsvis VB’s lokaler i Vesterø kl. 15.00 – 16.30 eller i Østerby Missionshus kl. 15.30 – 17.00

Kirke i børnehøjde - næste gang torsdag 20. april kl. 17.00-18.30 i Byrum kirke:  en børnevenlig gudstjeneste begyndende med drop-in og KREATIVITET.  Det er sang, musik og oplevelser med alle sanser. Efter kirkegang er der pasta og kødsovs som fællesspisning i Kirkensgaard. 

Spisetilmelding senest dagen før til Grethe. SMS 24976434 📩 gnh@laesoekirker.dk.
Pris Voksne kr. 30,- Børn/konfirmander kr. 20,- Familier max. Kr. 100,- betales v/spisning. 

Søndagscafé - næste gang søndag d. 19. marts  Kl. 13.30 – 16.00 i Kirkensgaard: Læsø Kirkers Menighedspleje har åbent i Søndagscaféen på næsten alle søndage - året rundt fra kl. 13.30-16.00 i Kirkensgaard Kærmindevej 1 hvor der tilbydes kaffe/the og en hyggelig snak - Velkommen til enhver.

_______________________________

Bøn for Ukraine

Den danske folkekirke er, som mange andre, berørt af den aktuelle situation i Ukraine. Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen har skrevet en bøn for Ukraine. Biskoppen udtrykker tillige sin dybeste medfølelse med de berørte parter. Bønnen kan bruges ved gudstjenester og personlig andagt, eller den kan ændres eller blot bruges som inspiration. Læs bønnen nedenfor. 

Bøn for Ukraine

Vor fader i himlen!

Du er den inderste magt i verden, og har åbenbaret dig som kærlighed.

Vi beder til dig i denne tid, hvor krig og ufred bryder ind i Europa og ind over mennesker, der står os nær.

Lad den fred, som overgår al forstand, bevare vore hjerter og tanker i Jesus Kristus.

For det er ved Jesus Kristus, som er dit hjertes spejl, at vi erfarer, at du er kærlighed.

Så når tankerne i disse dage farer vild, så lad dem da finde hvile i dig.

Lad dem finde hvile i dig, der bærer smertens kors i dit indre, som kærlighedens trodsige tegn.

Vi beder nu for de mange, der flygter fra krig og ufred i Ukraine, og beder dig om at holde din hånd om dem og bevare dem i din fred.
Det er det afgørende.
Bevar dem.

Vi beder for Ukraine.

Vi beder for de arme mennesker, der står midt i ufred. Vi beder for os alle.

Led retfærdigheden ind i hjertet på dem, der har magt og myndighed i verden.

Din fred hersker midt i våbenbrag.
Lad den brede sig til os alle.

Det beder vi om.
Vi er alle dine.
Det tror vi på.

Og hør os nu i Jesu navn:

Fadervor, du som ...

Klik på billedet ovenfor og lyt til: Hold håbet op....

Få Folkekirkens nyheder - klik

Få din bøn læst op - vi tror på bønnens kraft! 
Har du brug for at skrive en bøn til Gud - enten i tak eller klage - så lover vi den bliver læst op i kirken sammen med andre håndskrevne bønner i denne corona krisetid. . nd i hjertet på dem, der har magt og myn

Skriv din egen bøn og send den til mig på mail: evb@km.dk
Sognepræst v/Læsø Kirker Eva Bernhagen træffes på tlf. 21491001Et klik på billedet ovenfor fører dig til en række online-gudstjenester og filmoptagelser som findes på Læsø kirkers kanal  på youtube. Dér vælger du på fanen "videoer" og den du ønsker at se.

 

Det sker de kommende dage

  26 mar

  Gudstjeneste

  Gudstjeneste

  Sunday 26. march kl. 10:00 - 11:00

  Byrum kirke


  26 mar

  Søndagscafé

  Søndagscafé

  Sunday 26. march kl. 13:30 - 16:00


  28 mar

  PÅSKE-event m/0.-1.-2.-3. klasse

  Minikonfirmander

  Tuesday 28. march kl. 08:15 - 10:30

  Byrum Kirke og Kirkegård


  28 mar

  Gudstjeneste i Poppelhaven

  Gudstjeneste i Poppelhaven

  Tuesday 28. march kl. 15:30 - 17:00

  Poppelhaven


  28 mar

  Årsmøde I Menighedsplejen

  Møde

  Tuesday 28. march kl. 19:30 - 21:30

  Kirkensgaard