Kommende gudstjenester:

Søndag den 28. maj: Pinsedag
Kl. 10.00 i Østerby Kirke  Eva Bernhagen prædiker og kirkekoret medvirker.

Mandag 29. maj: 2. Pinsedag
● Kl. 11.00 friluftsgudstjeneste i anlægget foran Byrum Kirke: En anderledes gudstjenesteform - et bud på gudstjeneste til alle aldre. v/Eva Bernhagen og Læsø Menighedsråd

NB: Begge pinsedage indsamles kollekt til NLAI New-Life-Africa-International.

GLÆDELIG PINSE

Musik:
Ønsker du at lytte til salmen LYSET klik her

Rejserapport fra Libanon

på vegne af Læsø Menighedsråd har Torbjørn besøgt Libanon for at forberede en fællestur dertil senere i år....læs rejsebeskrivelsen ved at klikke her. 

Skal du med til Libanon?
18. - 28. august i år ....læs rejseplanen ved at klikke her.

 

Læsø KirkeNyt - et klik vækKlik på foto ovenfor og læs aktuelle kirkeblad - for tidligere blade se i fanebladet kirkeblad i bjælken øverst.

Læsø Menighedsråd 

Referat fra  seneste menighedsrådsmøde.

Næste møde i menighedsrådet 23. maj kl. 18.50 i Kirkensgaard - offentligt møde og alle med interesse i kirkens liv er velkomne. Klik på Dagsorden for at se hvilke punkter der behandles på kommende møde. Menighedsrådets oplysninger se fanen "Praktisk Info"

 
Øvrige oplysinger....

En samtale med præsten er altid en mulighed. Præsten har tavshedspligt og er parat til at lytte til dig og være den, der kan være en "kanal" for dig, ift. de ting der må optage dig. Tag gerne kontakt eller bed om hjælp til at etablere en aftale. Præsten kan tale i telefonen, besøge dig eller hvad I sammen aftaler, der vil fungere bedst for dig.

Konfirmationer 2023 

I fanen: Praktisk INFO - øverst på siden - finder du:
KONFIRMATIONSDATO FOR 2023

BØRNETJENESTEN klik her

Taizéandagt - ro og fordybelse 


i Byrum Kirke kl. 16.30 er 45 minutters enkel og
stemningsfuld gudstjenesteform til ro og fordybelse.

Der er pt ingen nye datoer for Taizéandagter, men mens du venter, kan du klikke på billedet ovenfor og nyde musikken fra Taizé i Frankrig.

 

 

Byrum Kirkegård:

Der har gennem den seneste tid været medieomtale omkring de planlagte ændringer, der gennemføres på Byrum Kirkegård.

Menighedsrådet kan i den forbindelse oplyse, at der findes en godkendt reguleringsplan for Byrum Kirkegårds afdeling B. Reguleringsplanen findes på Læsø kirkers hjemmeside. Reguleringsplanen har givet anledning til misforståelser blandt gravstedsindehaverne på Byrum Kirkegård.

Menighedsrådet kan oplyse, at for det gravsted, der har været nævnt i medierne, er der ingen ændringer påkrævet på nuværende tidspunkt.

Menighedsrådet erkender, at der er blevet overadministreret i processen omkring gennemførelsen af reguleringsplanen og beklager dette.

Menighedsrådet anerkender, at kirkegårdens brugere naturligt er påvirket og skal opfordre til, at hvis andre gravstedsindehavere måtte være i tvivl om hvorvidt deres gravsteder er omfattet af reguleringsplanen, retter henvendelse til menighedsrådet.

Kommende sogneaktiviteter:

- tjek kalenderen her på siden for eksakte datoer
Sogneeftermiddage kl.14.30 i fællessalen på Plejehjemmet

Læsø Synger Salmemarathon kl. 19.30 i Kirkensgaard

● Prædikenværksted - onsdage kl. 15.30 – 17.00

Kirkekor - torsdage  kl. 9.30 – 12.30 i Kirkensgaard

● Salmemarathon kl. 19.30 i Byrum Kirke


● Babysalmesang kl. 10 - 12.00 i Byrum kirke - næste gang tirsdage 18. + 25 april, 2. + 9. + 16. + 23. + 30. maj og 6. juni

Fredagsklubden  i henholdsvis VB’s lokaler i Vesterø kl. 15.00 – 16.30 eller i Østerby Missionshus kl. 15.30 – 17.00

Kirke i børnehøjde - næste gang torsdag 25. maj kl. 17.00-18.30 i Byrum kirke:  en børnevenlig gudstjeneste begyndende med drop-in og KREATIVITET.  Det er sang, musik og oplevelser med alle sanser. Efter kirkegang er der pasta og kødsovs som fællesspisning i Kirkensgaard. 

Spisetilmelding senest dagen før til Grethe. SMS 24976434 📩 gnh@laesoekirker.dk.
Pris Voksne kr. 30,- Børn/konfirmander kr. 20,- Familier max. Kr. 100,- betales v/spisning. 

Søndagscafé - søndage   Kl. 13.30 – 16.00 i Kirkensgaard: Læsø Kirkers Menighedspleje har åbent i Søndagscaféen på næsten alle søndage - året rundt fra kl. 13.30-16.00 i Kirkensgaard Kærmindevej 1 hvor der tilbydes kaffe/the og en hyggelig snak - Velkommen til enhver.

_______________________________

Bøn for Ukraine

Den danske folkekirke er, som mange andre, berørt af den aktuelle situation i Ukraine. Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen har skrevet en bøn for Ukraine. Biskoppen udtrykker tillige sin dybeste medfølelse med de berørte parter. Bønnen kan bruges ved gudstjenester og personlig andagt, eller den kan ændres eller blot bruges som inspiration. Læs bønnen nedenfor. 

Bøn for Ukraine

Vor fader i himlen!

Du er den inderste magt i verden, og har åbenbaret dig som kærlighed.

Vi beder til dig i denne tid, hvor krig og ufred bryder ind i Europa og ind over mennesker, der står os nær.

Lad den fred, som overgår al forstand, bevare vore hjerter og tanker i Jesus Kristus.

For det er ved Jesus Kristus, som er dit hjertes spejl, at vi erfarer, at du er kærlighed.

Så når tankerne i disse dage farer vild, så lad dem da finde hvile i dig.

Lad dem finde hvile i dig, der bærer smertens kors i dit indre, som kærlighedens trodsige tegn.

Vi beder nu for de mange, der flygter fra krig og ufred i Ukraine, og beder dig om at holde din hånd om dem og bevare dem i din fred.
Det er det afgørende.
Bevar dem.

Vi beder for Ukraine.

Vi beder for de arme mennesker, der står midt i ufred. Vi beder for os alle.

Led retfærdigheden ind i hjertet på dem, der har magt og myndighed i verden.

Din fred hersker midt i våbenbrag.
Lad den brede sig til os alle.

Det beder vi om.
Vi er alle dine.
Det tror vi på.

Og hør os nu i Jesu navn:

Fadervor, du som ...

Klik på billedet ovenfor og lyt til: Hold håbet op....

Få Folkekirkens nyheder - klik

Få din bøn læst op - vi tror på bønnens kraft! 
Har du brug for at skrive en bøn til Gud - enten i tak eller klage - så lover vi den bliver læst op i kirken sammen med andre håndskrevne bønner i denne corona krisetid. . nd i hjertet på dem, der har magt og myn

Skriv din egen bøn og send den til mig på mail: evb@km.dk
Sognepræst v/Læsø Kirker Eva Bernhagen træffes på tlf. 21491001



Et klik på billedet ovenfor fører dig til en række online-gudstjenester og filmoptagelser som findes på Læsø kirkers kanal  på youtube. Dér vælger du på fanen "videoer" og den du ønsker at se.

 

Det sker de kommende dage

  3 jun

  Koncert

  Koncert

  Lørdag 3. juni kl. 16:00 - 17:00

  Byrum Kirke


  4 jun

  Gudstjeneste

  Gudstjeneste

  Søndag 4. juni kl. 10:00 - 11:00

  Vesterø Kirke


  4 jun

  Søndagscafé

  Søndagscafé

  Søndag 4. juni kl. 13:30 - 16:00


  6 jun

  Babysalmesang

  Babysalmesang

  Tirsdag 6. juni kl. 10:00 - 12:00

  Byrum kirke og sognehuset Kirkensgaard


  7 jun

  Prædikenværksted

  Møde

  Onsdag 7. juni kl. 15:30 - 17:00

  Lille sal Kirkensgaard