Byrum Kirkegård:Der har gennem den seneste tid været medieomtale omkring de planlagte ændringer, der gennemføres på Byrum Kirkegård.

Menighedsrådet kan i den forbindelse oplyse, at der findes en godkendt reguleringsplan for Byrum Kirkegårds afdeling B. Reguleringsplanen findes påLæsø kirkers hjemmeside. Reguleringsplanen har givet anledning til misforståelser blandt gravstedsindehaverne på Byrum Kirkegård.

Menighedsrådet kan oplyse, at for det gravsted, der har været nævnt i medierne, er der ingen ændringer påkrævet på nuværende tidspunkt.

Menighedsrådet erkender, at der er blevet overadministreret i processen omkring gennemførelsen af reguleringsplanen og beklager dette.

Menighedsrådet anerkender, at kirkegårdens brugere naturligt er påvirket og skal opfordre til, at hvis andre gravstedsindehavere måtte være i tvivl om hvorvidt deres gravsteder er omfattet af reguleringsplanen, retter henvendelse til menighedsrådet.

Kommende gudstjenester: 

Søndag den 27. november: 1. søndag i advent gudstjeneste Kl. 10.00 i Byrum Kirke v/Eva Bernhagen og Kirkekoret v/Kasper Køhl Jensen.

Søndag den 6. december: 2. søndag i advent gudstjeneste Kl. 10.00 i Byrum Kirke v/Eva Bernhagen og Læsø Strengekor.

 

Søndagscaféen har åbent alle søndage fra kl. 13.30-16.00 i Kirkensgaard Kærmindevej 1 og byder på kaffe og en hyggelig snak - Velkommen til enhver.

Læsø Menighedsråd 

Referat fra  seneste menighedsrådsmøde.

Næste møde i menighedsrådet 22. nov. kl. 18.50 i Kirkensgaard - offentligt møde og alle med interesse i kirkens liv er velkomne. Dagsorden udsendes ugen inden og kan ses her. For øvrige oplysninger vedr. Menighedsrådets oplysninger se fanen "Praktisk Info"
 

Stigende energipriser: 

Meddelelse fra menighedsrådet v/Læsø Kirker:

Som en konsekvens af stigende energipriser vil al kirkelig aktivitet - undtaget begravelseshandlinger – fremadrettet foregå i Byrum Kirke, foreløbig t.o.m. nytårsdag 2023.
Læsø Menighedsråd beklager, de gener dette evt. kan medføre, indtil situationen ændres.


Læsø KirkeNyt - et klik vækKlik på foto ovenfor og læs aktuelle kirkeblad - for tidligere blade se i fanebladet kirkeblad i bjælken øverst.

Øvrige oplysinger....

En samtale med præsten er også en mulighed. Præsten har tavshedspligt og er parat til at lytte til dig og være den, der kan være en "kanal" for dig, ift. de ting der må optage dig. Tag gerne kontakt eller bed om hjælp til at etablere en aftale. Præsten kan tale i telefonen, besøge dig eller hvad I sammen aftaler, der vil fungere bedst for dig.

Konfirmationer 2023 

I fanen: Praktisk INFO - øverst på siden - finder du:
KONFIRMATIONSDATO FOR 2023

BØRNETJENESTEN klik her

Taizéandagt - ro og fordybelse 


i Byrum Kirke kl. 16.30 er 45 minutters enkel og
stemningsfuld gudstjenesteform til ro og fordybelse.

Der er pt ingen nye datoer for Taizéandagter, men mens du venter kan du klikke på billedet ovenfor ovenfor og nyde musikken fra Taizé i Frankrig.

 

Sogneaktiviteter:

Også dette år tilbyder Læsø Kirkers Menighedspleje julehjælp. For at søge skal du:

- være bosat på Læsø
- sende en kort og begrundet ansøgning
- ansøgningen skal være personlig og gælde dig og din familie
- eventuelle børns alder skal oplyses

Ansøgningsfrist: senest søndag d. 27. november 2022
Ansøgning sendes pr. mail/brev til præsten: evb@km.dk -eller: Kærmindevej 1A Byrum. Att. Præsten.
Alle ansøgninger behandles diskret og modtager direkte svar i begyndelsen af december måned.

Kommende arrangementer:
ADVENTSHYGGE på Plejehjemmet tirsdag den 6. december kl. 14.30 - ca. 16.30: Kirsten Krogh fortæller om sin barndom i københavn og på Læsø. Strengekoret synger og spiller. Fællessang med adventstidens kendte melodier og kaffebord m/hjemmebag, frugt og godter. Alle er hjertelig velkommen - Læsø Kirkers Arrangementudvalg. 

 

_____________________________________

Bøn for Ukraine

Den danske folkekirke er, som mange andre, berørt af den aktuelle situation i Ukraine. Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen har skrevet en bøn for Ukraine. Biskoppen udtrykker tillige sin dybeste medfølelse med de berørte parter. Bønnen kan bruges ved gudstjenester og personlig andagt, eller den kan ændres eller blot bruges som inspiration. Læs bønnen nedenfor. Bøn for Ukraine

Vor fader i himlen!

Du er den inderste magt i verden, og har åbenbaret dig som kærlighed.

Vi beder til dig i denne tid, hvor krig og ufred bryder ind i Europa og ind over mennesker, der står os nær.

Lad den fred, som overgår al forstand, bevare vore hjerter og tanker i Jesus Kristus.

For det er ved Jesus Kristus, som er dit hjertes spejl, at vi erfarer, at du er kærlighed.

Så når tankerne i disse dage farer vild, så lad dem da finde hvile i dig.

Lad dem finde hvile i dig, der bærer smertens kors i dit indre, som kærlighedens trodsige tegn.

Vi beder nu for de mange, der flygter fra krig og ufred i Ukraine, og beder dig om at holde din hånd om dem og bevare dem i din fred.
Det er det afgørende.
Bevar dem.

Vi beder for Ukraine.

Vi beder for de arme mennesker, der står midt i ufred. Vi beder for os alle.

Led retfærdigheden ind i hjertet på dem, der har magt og myndighed i verden.

Din fred hersker midt i våbenbrag.
Lad den brede sig til os alle.

Det beder vi om.
Vi er alle dine.
Det tror vi på.

Og hør os nu i Jesu navn:

Fadervor, du som ...

Klik på billedet ovenfor og lyt til: Hold håbet op....

Få Folkekirkens nyheder - klik

Få din bøn læst op - vi tror på bønnens kraft! 
Har du brug for at skrive en bøn til Gud - enten i tak eller klage - så lover vi den bliver læst op i kirken sammen med andre håndskrevne bønner i denne corona krisetid. . nd i hjertet på dem, der har magt og myn

Skriv din egen bøn og send den til mig på mail: evb@km.dk
Sognepræst v/Læsø Kirker Eva Bernhagen træffes på tlf. 21491001Et klik på billedet ovenfor fører dig til en række online-gudstjenester og filmoptagelser som findes på Læsø kirkers kanal  på youtube. Dér vælger du på fanen "videoer" og den du ønsker at se.

 

Det sker de kommende dage

  29 nov

  Gudstjeneste på plejehjemmet

  Gudstjeneste på plejehjemmet

  Tuesday 29. november kl. 14:30 - 15:30

  Læsø Plejehjem


  29 nov

  FILMKRÆS

  Sogneaften

  Tuesday 29. november kl. 19:00 - 21:30

  Læsø BIO


  30 nov

  BØRNETJENETSEN

  Englebixen

  Wednesday 30. november kl. 09:30 - 11:00

  Byrum kirke


  1 dec

  Kirke i Børnehøjde - Gudstjeneste

  Gudstjeneste

  Thursday 1. december kl. 17:00 - 18:30

  Byrum kirke og sognehuset Kirkensgaard


  4 dec

  Gudstjeneste

  Gudstjeneste

  Sunday 4. december kl. 10:00 - 11:00

  Byrum kirke