Årsmødet for 2018 i Læsø Kirkers Menighedspleje finder sted tirsdag 3. april kl.19.30 i Sognehuset Kirkensgaard, Kærmindevej 1 i Byrum.
Årsmødet er et offentligt møde i og er Menighedsplejens øverste myndighed, alle fremmødte medlemmer af Folkekirken, der har stemmeret til menighedsrådsvalg på Læsø, har stemmeret ved årsmødet.

Dagsorden for årsmødet 2018 finder du ved at klikke på linket her. 

 

Schroll ned over siden og følg Læsø Menighedsplejes historie og udvikling:

2015:
Sommeren 2015 blev Læsø Kirkers Menighedspleje medlem af De Samvirkende Menighedsplejer, hvorfra vi har fået stor støtte, råd og vejledning - foreløbig til oprettelse af en besøgstjeneste.

Vi er nu godt i gang, og det har været en fantastisk positiv oplevelse at have den opgave, at finde frivillige til besøgstjenesten. Ti frivillige personer er nu klar til at gå ud som besøgsvenner.
De blev tilbudt et kursus på Caspershus Plejehjem i Frederikshavn den 15. februar 2016 hvor de sammen med 20 andre besøgsvenner fra Nordjylland, fik en god forståelse af, hvad opgaven indebærer!
Det var De Samvirkende Menighedsplejer, der stod for kurset, med en god assistance fra en besøgstjenesteleder i De Samvirkende Menighedsplejer i Valby.

På Læsø er vi nu kommet så vidt, at vi er parate til at præsentere besøgstjenesten med foldere, en der henvender sig til den, som har lyst til at blive besøgsven, og en anden der henvender sig til den, som ønsker at få en besøgsven.

 

          

Folderne er bl.a. at finde i Læsø Kirker, Lægehuset og Biblioteket. Vi håber, at Læsø vil tage godt imod den nye besøgstjeneste til gavn og glæde for såvel besøgsvært som besøgsven.

For mere information kan du kontakte Jørgen Toftlund, som er koordinator for besøgstjenesten.
Tlf: 5362 0651 mail: mjtoftlund@gmail.com 

2016:
5. april 2016 foregik Menighedsplejens første årsmøde. Her berettedes om den nystartede besøgstjeneste og Menighedsplejens visioner for fremtiden.
Årsmødet er Menighedsplejens øverste myndighed, og alle fremmødte medlemmer af Folkekirken har stemmeret.

 

     2017: Når vi tænker “ Julehjælpen 2016 ” , som Læsø Kirkers Menighedspleje     
     havde et stort ønske om at realisere, som en af de første opgaver, har det været
     en meget positiv oplevelse.
     Såvel private som virksomheder på øen har bakket op omkring Julehjælpen, som    
     bestod af både af naturalier og økonomisk hjælp. Det er vi meget taknemmelige  
     for. Gaverne blev uddelt individuelt efter Menighedsplejens vurdering.
     For 2017 håber vi, at den bevidsthed, der forhåbentlig er blevet skabt omkring  
     muligheden for, at søge julehjælp - også her på øen, vil komme flere til gavn.

 


 

 

Søndagscafe:
Søndagscafeen i sognehuset ”Kirkensgaard” har nu fungeret i 4 måneder. Der har været mange hyggelige eftermiddage i søde menneskers selskab over en kop kaffe.
Ved årets slutning blev der holdt evalueringsmøde, hvor flere ting blev drøftet bl.a. åbningstiden, der blev ændret.
Man har nemlig erfaret, at beboere i Vesterø og Østerby, der ikke har bil, har svært ved besøge cafeen i åbningstiden.
Derfor er cafetiden nu ændret, sådan at bussen, der kører fra henholdsvis Vesterø og Østerby kl.13.10 og 14.10 , kan benyttes. 
Døren vil således hver søndag fremover være åben i Kirkensgaard fra kl. 13.30 – 16 i stedet for tidligere fra 15-17. Alle er velkomne, som det nu kan passe inden for denne tidsramme.
Desværre passer tiden så ikke med busplanen til hjemturen, men det rådes der bod for, idet menighedsrådet netop, i en prøveperiode,  har besluttet at bevilge gratis kirkebil til hjemturen.
Det pointeres, at det er cafeværten, der bestiller kirkebilen til hjemturen.
På denne måde kan også beboere i øst og vest få sig en søndagstur til Kirkensgård, Kærmindevej 1, Byrum , hvor der altid vil være kaffe og te på kanden og nogen at snakke med.

Søndagscafeen er et gratis og uforpligtende tilbud til alle læsøboere og gæster på øen. Bor du uden for busruten, kontakt evt. undertegnede – måske kan der formidles samkørsel.
Tove Hansen tlf. 2330 8505 / 9849 9151 Koordinator på cafeen.

Besøgstjenesten efterlyser flere venner som ønsker at give borgere på Læsø et regelmæssigt besøg til en hyggelig snak. Interessen for besøg er stor, så vi kan bruge endnu flere besøgsvenner. 
Har du omvendt lyst til at få en besøgsven, så hold dig ikke tilbage! Det kan jo være, at du lige nu gerne vil have en at tale med om ting, der fylder meget i din hverdag.
En besøgsven kan f.eks. også være en, man går ture sammen med. 
I begge tilfælde er du "med risiko for venskab” velkommen til at kontakte besøgstjenestens koordinator Jørgen Toftlund på tlf. 5362 0651

Sorggruppe:
At deltage i en sorggruppe kan mindske følelsen af ensomhed og meningsløshed, og det er for mange en støtte at høre, hvordan andre har tacklet deres sorg. 
I erkendelse af hvor svært det er at skulle bære sorg helt alene, efter tabet af en nærtstående, køres i foråret 2017 sorggruppeforløb på Læsø. 
Her gives der mulighed for at arbejde med sin sorg og sit tab, for også på den måde at finde veje til at håndtere sin dagligdag efter et dødsfald og med sorgen som sin følgesvend.
Der køres to grupper: 

- En for unge mennesker under 30 der har mistet en forælder eller en anden tæt på sig. 
- En for mennesker over 30 der har mistet og har brug for at arbejde med sit tab og sin sorg.
Forløbet strækker sig over 6 mødegange. Møderne afholdes hveranden uge og varer 1 - 2 timer. Endeligt mødetidspunkt aftales, når det er kendt, hvem der deltager i grupperne.
Sorggrupperne køres som et samarbejde mellem Læsø kommune, i regi af Sundhed og Forebyggelse
og Læsø Kirker, i regi af Samvirkende Menighedsplejer. 
Grupperne ledes af sundhedskoordinator Laila Hørby, Diakon Mariann Toftlund og Kordegn Grethe Havnhøj. 
Sammen har de tre tidligere kørt lignende forløb.  

opdateret 1. marts 2018