Eva Bernhagen
Sognepræst

Kærmindevej 1A
9940 Læsø

evb@km.dk

Birgitte Melchiorsen
Graver


2145 1008

oesterby@laesoekirker.dk

Fridag: mandag

Lone Wachman
Gravermedhjælper


Preben Mikkelsen
Kirkesanger


Kasper Køhl Jensen
Organist


98491807

Fridag: mandag

Grethe Nyeng Havnhøj
Kordegn


9940 Læsø

2497 6434

gnh@laesoekirker.dk