Eva Bernhagen
Sognepræst

Holmelundsvej
9940 Læsø

evb@km.dk

Astrid Stoklund Petersen
Graver


20107090

byrum@laesoekirker.dk

Fridag: mandag

Birgitte Melchiorsen
Graver


2145 1008

oesterby@laesoekirker.dk

Fridag: mandag

Lone Wachman
Gravermedhjælper


Preben Mikkelsen
Kirkesanger


Kasper Køhl Jensen
Organist


98491807

Fridag: mandag

Grethe Nyeng Havnhøj
Kordegn


9940 Læsø

2497 6434

gnh@laesoekirker.dk