Kirkebil

Til alle gudstjenester - og kun gudstjenester, kan rekvieres Kirke-Taxi.

Det gælder også fra det sogn, hvor der ikke er gudstjeneste til et af de sogne, hvor der er gudstjeneste.

Gratis - Kontakt tlf. 3050 4565.