Der er gudstjeneste på Læsø plejehjem hver anden uge.
Gudstjenesten foregår i samarbejde med Plejehjemmets venner og er offentligt åben for alle,
både plejehjemmets beboere og enhver ude på øen.
Menighedsrådet tilbyder gratis kirkebil som hjælp til transporten, denne bestilles på tlf. 3050 4565
Der er nadver og efter gudstjenesten fælles kaffe.
 

I Poppelhaven, som er et skærmet afsnit på Læsø Plejehjem, er der gudstjenste en gang i måneden.
Denne gudstjeneste er ikke offentligt åben, men alene tilegnet Poppelhavens beboere og pårørende.