Der er ældregudstjeneste på Læsø plejehjem hver anden uge.
 Gudstjenesten foregår i samarbejde med Plejehjemmets venner og er  
 offentligt åben for alle, både plejehjemmets beboere og enhver ude på
 øen. Præsten varetager gudstjenesten og organist samt kirkesanger medvirker med musik og sang til fællessalmerne.
 Efter gudstjenesten fælles kaffebord.