Der er gudstjeneste med nadver på Læsø plejehjem hver anden uge.
 Gudstjenesten foregår i samarbejde med Plejehjemmets venner og er  
 offentligt åben for alle, både plejehjemmets beboere og enhver ude på
 øen.
 Menighedsrådet tilbyder gratis kirkebil som hjælp til transporten, denne  
 bestilles på tlf. 3050 4565 Efter gudstjenesten fælles kaffebord.