Konfirmation, indskrivning og konfirmandforberedelse:

Kommende konfirmander og konfirmandforældre vil modtage et brev med indskrivningsseddel og info om at gå til præst i løbet af sommerferien. Konfirmandundervisningen planlægges hvert år i samarbejde med Læsø skole, og foregår fra september til maj.
Nogle dage finder undervisningen sted på øen, og andre gange vil der være ekskursion til fastlandet.   

Første undervisningsgang for konfirmanderne er i efteråret 2020 og velkomst/indskrivnings-gudstjeneste er søndag 6. september kl. 10.00 i Byrum kirke - og efterflg. information i Sognehuset Kirkensgaard hvor også indskrivningssedlen afleveres.

Konfirmationsdatoer 2021:
I år 2021 vil der som udgangspunkt være mulighed for at ønske mellem 2 konfirmationsdatoer på Læsø og begge finder sted i Byrum Kirke: 
torsdag - Kristi himmelfartsdag 13. maj kl. 10.00
lørdag 15. maj kl. 10.00
Erfaringen siger os, at en  antalsmæssig ligelig fordeling på begge datoer er det mest hensigtsmæssige for højtidsdagen.
I så fald der er for få konfirmander på en af datoerne, kan det således hænde at én samlet konfirmationsdato er tilstrækkelig for 2021.
Dette tager menighedsråd og præst stilling til, når konfirmandfamilierne hver især har ønsket dato.