Konfirmation, indskrivning og konfirmandforberedelse:

Kommende konfirmander og konfirmandforældre vil modtage et brev med indskrivningsseddel og info om at gå til præst i løbet af sommerferien. Konfirmandundervisningen planlægges hvert år i samarbejde med Læsø skole, og foregår fra september til maj.
Nogle dage finder undervisningen sted på øen, og andre gange vil der være ekskursion til fastlandet.   

Første undervisningsgang for konfirmanderne er i efteråret 2018 onsdag 5. september kl. 8-15.00 og velkomstgudstjenesten for konfirmander og forældre er i Byrum kirke onsdag 12. september kl. 19.00 - og efterflg. information i Sognehuset Kirkensgaard hvor også indskrivningssedlen afleveres.

 

Konfirmationsdatoer for 2019 og 2020

En forandringsproces er i gang vedr. konfirmationer på Læsø, hvorfor datoer er under udarbejdelse og snarest vil offentliggøres.