Konfirmation, indskrivning og konfirmandforberedelse:

Det nye konfirmandhold starter i uge 34 

Senere annonceres en velkomst/indskrivnings-gudstjeneste med efterflg. information i Sognehuset Kirkensgaard hvor også indskrivningssedlen afleveres.

Kommende konfirmander og konfirmandforældre vil modtage et brev med indskrivningsseddel og info om at gå til præst i løbet af sommerferien. Konfirmandundervisningen planlægges hvert år i samarbejde med Læsø skole, og foregår fra september til maj.

Nogle dage finder undervisningen sted på øen, og andre gange vil der være ekskursion til fastlandet.

 

Konfirmationsdatoer 2022:
I 2022 vil der som udgangspunkt være mulighed for at ønske mellem 2 konfirmationsdatoer på Læsø og begge finder sted i Byrum Kirke kl. 10.00: Store bededag fredag d. 13. maj og lørdag d. 14. maj. 

Erfaringen siger os, at en  antalsmæssig ligelig fordeling på begge datoer er det mest hensigtsmæssige for højtidsdagen.
I så fald at der er for få konfirmander på en af datoerne, kan det således hænde at én samlet konfirmationsdato er tilstrækkelig for 2022.
Dette tager menighedsråd og præst stilling til, når konfirmandfamilierne hver især har ønsket dato. 

Konfirmationsdatoer 2023:
To konfirmationer over samme weekend, Kristi Himmelfartsdag torsdag d. 18. maj og lørdag d. 20. maj.
Konfirmanderne fordeles ligeligt mellem disse to datoer efter først til mølle princippet. 
Dog forbeholder menighedsrådet sig ret til at omfordele, hvis ikke ligheden opfyldes udfra ønskerne fra de pågældende familier selv.

Konfirmationsdatoer 2024:
Én konfirmation Store Bededag fredag d. 26. april.