Læsø Kirkers arrangementudvalg står bag en række spændende sognearrangementer, som foregår i den stemningsfulde gamle bygning:

"Kirkensgaard" på Kærmindevej 1 i Byrum.

      

 

Sogneaften er f.eks. 

- Interessante foredrag - ofte af de vikarierende præster der gæster Læsø, når sognepræsten har fri.

- FILMKRÆS i samarb. m/ Læsø BIO.

- Kirkens Årlige Udflugt 

- Sogne-eftermiddage som foregår på øens Plejehjem

 

Forårets arrangementer 2018:  

Tirsdag d. 20. marts kl. 14.30 – 16.30 Sogneeftermiddag på Plejehjemmet
Sognepræst Lisa Bremer fra Ugilt fortæller om ”En hjertesag”

 

Tirsdag d. 10. april kl. 19.00 FILMKRÆS i Læsø Bio.
Der vises en udvalgt film. Efterfølgende en let servering og samtale om de emner, som filmen rejser.
Husk tilmelding og følg annoncering i Læsøposten. Entré 30 kr.

 

Torsdag d. 19. april kl. 19.30 Sogneaften i Kirkensgaard.
Foredrag v/ Henrik Bang-Møller fra Skagen. ”Mellem drøm og virkelighed” med særligt henblik på J.P. Jacobsens roman ”Niels Lyhne”.

 

Torsdag d. 24. maj kl. 19.00 Informationsaften om Kalkmalerierne i Vesterø kirke.
Arrangementet begynder i Vesterø Kirke og afsluttes med aftenkaffe i Vesterø præstegård.

 

Årets Sogneudflugt:

 

Har du i øvrigt lyst til at være at have medindflydelse på f.eks. valg af foredrags-emner og/eller at tage aktivt del i planlægningen eller nogle praktiske opgaver, er du velkommen til at kontakte formand for arrangementudvalget:
Bodil Kessler 9849 1095 / 2157 6185 eller mail: bodilkessler@mail.dk