Læsø Kirkers arrangementudvalg står bag en række spændende sognearrangementer, som foregår i den stemningsfulde gamle bygning:

"Kirkensgaard" på Kærmindevej 1 i Byrum.

      

 

Sogneaften er f.eks. 

- Interessante foredrag - ofte af de vikarierende præster der gæster Læsø, når sognepræsten har fri.

- FILMKRÆS i samarb. m/ Læsø BIO.

- Kirkens Årlige Udflugt 

- Sogne-eftermiddage som foregår på øens Plejehjem

 

 

Har du i øvrigt lyst til at være at have medindflydelse på f.eks. valg af foredrags-emner og/eller at tage aktivt del i planlægningen eller nogle praktiske opgaver, er du velkommen til at kontakte formand for arrangementudvalget:
Bodil Kessler 9849 1095 / 2157 6185 eller mail: bodilkessler@mail.dk