Læsø Kirkers arrangementudvalg står bag en række spændende sognearrangementer, som foregår i den stemningsfulde gamle bygning:

"Kirkensgaard" på Kærmindevej 1 i Byrum.

      

 

Sogneaften er f.eks. 

- Interessante foredrag - ofte af de vikarierende præster der gæster Læsø, når sognepræsten har fri.

- FILMKRÆS i samarb. m/ Læsø BIO.

- Kirkens Årlige Udflugt 

- Sogne-eftermiddage som foregår på øens Plejehjem

 

 

Sognearrangementer i september – oktober 2018:

Onsdag d. 5. sept. kl. 19.30 -21.30: Foredrag i Kirkensgaard om Blichers Jylland v/Poul Holm Bangsgaard. I samarbejde med FU på Læsø. Mere information om forerdaget her

 

Torsdag d. 20. september kl. 14.30 -16.30: Sogneeftermiddag på Plejehjemmet.
”Sensommersange og sensommerfortællinger” v/sognepræst Lise Munk Pedersen, Tolne.

 

 

Torsdag d. 18. okt. kl. 19.30:Sogneaften i Kirkensgaard v/Iben Aldal, præst i Sindal


Apostlen Paulus er én af dem, der i årtierne umiddelbart efter Jesu død ydede størst bidrag til forkyndelse og fortolkning af den kristne tro. Han kom vidt omkring, både geografisk på sine missionsrejser, såvel som indholdsmæssigt i sine breve til menighederne, som han havde etableret eller ønskede at etablere kontakt til. Hans liv og breve er gennem tiderne blevet udforsket, diskuteret og brugt til inspiration i en grad, han nok næppe selv havde forestillet sig. 

Vi vil denne aften både se nærmere på temaer i disse breve og på hans spændende liv generelt. Dermed kommer vi også til at møde de menigheder, der blev de første modtagere af hans epistler. Så meget er sikkert: Både brevskriveren Paulus og hans breves modtagere er et spændende bekendtskab!

 

 

 

 

 

Har du i øvrigt lyst til at være at have medindflydelse på f.eks. valg af foredrags-emner og/eller at tage aktivt del i planlægningen eller nogle praktiske opgaver, er du velkommen til at kontakte formand for arrangementudvalget:
Bodil Kessler 9849 1095 / 2157 6185 eller mail: bodilkessler@mail.dk