Læsø Kirkers arrangementudvalg står bag en række spændende sognearrangementer, som foregår i den stemningsfulde gamle bygning:

"Kirkensgaard" på Kærmindevej i Byrum.

 

 

 

Sogneaften er f.eks. 

- Interessante foredrag - ofte af de vikarierende præster der gæster Læsø, når sognepræsten har fri.

- FILMKRÆS i samarb. m/ Læsø BIO.

- Kirkens Årlige Udflugt 

- Sogne-eftermiddage som foregår på øens Plejehjem

 

Nedenfor kan du, ved at klikke på linket, se detaljerede oplysninger om kommende arragementer: 

 

19/9 kl. 14.30 på Læsø Plejehjem: Fortælling omkring bordet, god musik, fællessang og kaffebord

 

28/9 kl. 19.30 i Sognehuset Kirkensgaard: "Med flyverpræsten på arbejde"
- foredrag v/Kristian Gram Schjoldager:

 

10/10 kl. 19.00 i Læsø-BIO: Filmkræs

 

17/10 kl. 19.30 i Sognehuset Kirkensgaard: "Reformations-jubilæet og Martin Luther i tale og billeder"
- foredrag v/provst em. Ole Dybro

 

 

 

Har du i øvrigt lyst til at være at have medindflydelse på f.eks. valg af foredrags-emner og/eller at tage aktivt del i planlægningen eller nogle praktiske opgaver, er du velkommen til at kontakte formand for arrangementudvalget: Bodil Kessler.