Vesterø kirkegårdskontor

Præstevejen 37, Vesterø
9940 Læsø

Kirkeværge: Karl Dieter Kessler
Telefon: 9849 1095

Find os