Vesterø kirkegårdskontor

Præstevejen 37, Vesterø
9940 Læsø
vestero@laesoekirker.dk

Tlf. kontakt til graver og kirkegårdsleder:
Birgitte Melchjorsen: 2145 1008
 

Kirkeværge: Peter Møller
Telefon: 3078 2410

Find os