Vesterø kirkegårdskontor

Præstevejen 37, Vesterø
9940 Læsø
vestero@laesoekirker.dk

Tlf. kontakt til graverne:
Adm. leder 
Birgitte Melchjorsen: 2145 1008
Praktisk leder Astrid Petersen: 2010 7090

Kirkeværge: Karl Dieter Kessler
Telefon: 9849 1095

Find os