Katrine Kranker
Menigt medlem

Enebærvej 4

Else-Marie Pedersen
Kasserer og sekretær

Skovvej 8
9940 Læsø

Elmer Haaber
Næstformand

Danzigmanvej 1B

Miriam Hansen
Formand

Tyvhulvejen 8
9940 Læsø

8437@sogn.dk

Peter Pedersen
Menigt medlem

Birkeallé 11
9940 Læsø

Anker Juul Strøm
Kontaktperson

På Remmerne 11
9940 Læsø

Ann Rytter
Menigt medlem

Høyersvej 7
9940 Læsø