Byrum Kirkegårdskontor

Byrum Hovedgade 50, Byrum
9940 Læsø
byrum@laesoekirker.dk

Tlf. kontakt til graverne:
Adm. leder Birgitte Melchjorsen: 2145 1008
Praktisk leder Astrid Petersen: 2010 7090

Kirkeværge: Karsten Neve Petersen
Telefon: 3124 2179

Find os