Byrum Kirkegårdskontor

Byrum Hovedgade 50, Byrum
9940 Læsø
byrum@laesoekirker.dk

Tlf. kontakt til graver og kirkegårdsleder:
Birgitte Melchjorsen: 2145 1008
 

Kirkeværge: Karsten Neve Petersen
Telefon: 3124 2179

Find os