Den oprindelige prædikestol fra ca. år 1600 findes nu i museets magasin. Den nuværende prædikestol er fra 1848 og er forarbejdet af tømrer Lars Vilsen Sørensen (iflg. indskriften på en plade eller panel, som er blevet opgravet af kirkegulvet, og som nu opbevares på museet). Lydhimlen over prædikestolen med Helligåndsduen er fra 1739. 

Følgende indskrift står at læse på lydhimlen: "Anno 1739 er denne krone maled for Kjerk. E,N,S, Pennoge og skipper Peder Pederson og hans hustru Karen Lauridsdatter ladet koste med træ, jern og arbejdsløn i Guds hus til prydelse og ære."