I selve kirkeskibet står den gamle romanske døbefont fra middelalderen (1300) prydet med tovstave.Dåbsfadet er forarbejdet i 1620 i Nederlandene. Det er iflg. inskriptionen skænket til kirken i 1703 af Albert Laursen og hustru. I dåbsfadet er der afbildet et motiv, der forestiller syndefaldet.