Kirkerne på Læsø har hver egen kirkegård.
Ved et klik på linket: Kirkegårds-vedtægter kan du læse vedtægterne for alle tre kirkegårde.
Evt. henvendelse vedr. disse kan rettes til Læsø menighedsråd.