Et værdifuldt levn fra den katolske tid er Barbara i det lille skab bag prædikestolen - den samme Barbara som på altertavlen. Figuren stammer fra et sidealter til en eller anden altertavle. Den hellige Barbara var Læsøboernes helgeinde, da hun kunne stille storm og uvejr. Hun led martyrdøden år 306.