Fredagsklubberne er for børn i alderen 4 år + og ledes af frivillige voksne.
Hver fredag er der klub-eftermiddag i henholdsvis Vesterø Præstegård beliggende på Strandvejen 10 i Vesterø, i tidsrummet 15.00 - 16.30 og ligeledes i Østerby Missionshus kl. 15.30 - 17.00
Fredagsklubberne er en del af det kristne børnearbejde på Læsø og udspringer af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
Der er  sang - bibelhistorie - leg - og aktivitet  på programmet, ledsaget af en lille forfriskning.

   Ofte er der samarbejde med øens øvrige foreninger bl.a. til fastelavn, høst og 
   halloween. 

    Også den årlige søndagsskolelejr på Hvide Klit drager børn fra Læsø til.

 

 

 

 

SPECIEL - KLUB er de anledninger hvor øens fredagsklubber mødes i Sognehuset Kirkensgaard på Kærmindevej 1 i Byrum, og til disse medvirker Grethe Havnhøj som er kordegn v/Læsø Kirker.
Dette foregår enten fredage på eftermiddagen eller lørdage på formiddagen, oftest efterfulgt af en børne-fam.gudstjeneste hen-holdsvis lørdag eller søndag.

Dette annonceres særskilt til lejligheden - enten via Fredagsklubben, ugeavisen Læsø-Posten eller Facebook. I dette forår er datoerne for SPECIEL - KLUB: 3. + 10. + 24. maj kl. 15 - 17.00 med afsluttende deltagelse i friluftsgudstjenensten på Museumsgården søn. 26. maj.

 Tiden med børnene i Speciel-Klub bruges til at arbejde med den kommende gudstjenestes tema, og forberede en aktivitet til denne, se f.eks. rappen om De 10 bud, som blev indøvet til børnegudstjenesten om Moses, de 10 bud og guldkalven.

 

 

 

Babysalmesang er for børn i alderen 0-2 år og ledes af kordegn Grethe Havnhøj med musikalsk styrke fra organist Kasper Køhl Jensen.
Babysalmesang er et musikalsk og rytmisk tilbud til de mindste børn og deres forældre eller en anden voksen, - Et populært tilbud i folkekirken. Faktisk går rigtig mange landet over til babysalmesang, på Læsø er det tæt på 100 % af alle babyer der har besøgt/besøger Byrum Kirke hveranden tirsdag fra kl. 10 -12.00 til babysalmesang, i et forløb á ca. 10 gange - forår og efterår.
Det er en 
oplevelse af kirkerummet og den danske salmeskat med alle sanser.

   Babysalmesang i folkekirken er opstået ud fra en viden om, at sang og musik sti-
   mulerer barnets musikalske og sansemotoriske udvikling.
 Ud over at synge salmer,
   kan babysalmesang byde på sanglege, sæbebobler, leg med rasleæg, tamburiner
   og meget andet, så alle sanserne kommer i brug. 
   I tillæg til et par dejlige timer i selskab med andre forældre, får du inspiration til sang, 
   bevægelse og musikalske lege, som du kan lege med dit barn derhjemme.

En baby forstår ikke salmerne, men babyen kan sanse stemningen og atmosfæren, og tekst og melodi kan lagre sig i barnets underbevidsthed. 
Babysalmesang kræver ikke et stort kendskab til kirken, og du behøver ikke være et musikalsk geni for at deltage.
Alle kan være med!

Husk, at din stemme er din babys yndlingsstemme.
Læs mere om hvorfor babysalmesang bare er så fantastisk ved at klikke på linket Babysalmesang hvorfor?

Datoer for forårets Babysalmesang 2019: 15.+ 29. jan. 12. + 26.  feb. og 12. + 26. marts og 23. april og 7. + 21. maj

 

Englebixen er Musikalsk Legestue for børn i alderen ca. 2- 4 år og ledes af kordegn Grethe Havnhøj. 
Tilbuddet er tirsdag eftermiddag fra kl. 15.30 - 16.45. i forløb forår og efterår.
De første 15 min. er "drop-in-tid" hvor der i kirkens våbenhus er adgang til en lille selvbetjnt snack, hvorefter vi mødes i kirkerummet til stimulering af alle sanser gennem sang, musik og bevægelse
- alt vil bevæge os, så lad dig da bevæge!

  I hver lektion er også formidling  
  af en bibelberetning
  - alt sammen serveret i børne-
  højde. Det forventes at du som  
  forælder/voksen deltager
  aktivt fordi dit engagemnet
  smitter af på børnene. Læs mere
  om musikalsk Legestue her.
  Kom og oplev en anderledes  
  børneandagt!

Datoer for forårets Englebix 2019:
: 12. + 19. + 26. marts og 2. + 9. + 16. + 23. + 30. april + 7. + 14. maj